Facebook info circle LinkedIn palette Twitter

News

Where can I request PO Punten? (Dutch only)

The following information is only relevant for Dutch lawyers and therefore written in Dutch

Lexpo is geen door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) erkende opleidingsinstelling. Daarom is het voor Lexpo niet mogelijk om PO punten aan sessies toe te kennen. Echter, Lexpo levert wel de nodige bewijsstukken die door de NOvA worden gevraagd voor de toekenning van PO punten.

Iedere advocaat is volgens de NOvA zelf in staat om te beoordelen of genoten onderwijs of bijgewoonde evenementen bijdragen aan zijn of haar vakbekwaamheid.  

De NOvA verwoordt dit op haar website als volgt: 

De algemene raad van de NOvA is van mening dat de advocaat die onderwijs volgt, als geen ander in staat is te beoordelen of dit onderwijs bijdraagt aan zijn vakbekwaamheid en of het niveau van dit onderwijs voldoende is. U hoeft dan ook niet per se een cursus van een door de NOvA erkende opleidingsinstelling te volgen om opleidingspunten te kunnen behalen voor het onderhouden van uw vakbekwaamheid.

Indien u een cursus van een niet-erkende instelling volgt, kunt u aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur zelf beoordelen of de cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. In dit artikel is onder meer opgenomen dat het onderwijs van academisch niveau moet zijn, de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede moet komen en gegeven moet zijn door deskundige docenten.

Voldoet de cursus aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen van de cursus uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd. Hiervoor dient u bewijs van deelname (schriftelijke bevestiging) te kunnen overleggen en een cursusprogramma, waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste om het aantal netto uren onderwijs te kunnen bepalen). Zie voor meer informatie een overzicht van welke bewijsstukken volstaan. De bewijsstukken dient u derhalve goed te bewaren. De opleidingspunten kunnen vervolgens in de jaarlijkse controle (CCV) worden opgevoerd. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag bij de NOvA in te dienen.

Mocht u als advocaat PO punten willen aanvragen voor uw bezoek aan Lexpo, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor de benodigde certificaten. Tevens zullen er intekenformulieren aanwezig zijn om aan te tonen dat u daadwerkelijk heeft deelgenomen aan Lexpo. U kunt op het inschrijfformulier van Lexpo aangeven of u gebruik wilt maken van deze optie.